Greatebuorren 43
9036 ME Menaldum
Telefoon (0518) 45 12 71
Telefax (0518) 45 17 89
info@slagerijvansmeden.nl
Aanmelden voor nieuwsbrief | RSS | Sitemap
Folder week 19
geplaatst op: 10-05-2021
Folder Slagerij van Smeden Menaam
Wij sluiten vanaf 5 juli 2021
geplaatst op: 03-03-2021
Lees verder »

Voorwaarden spaarpas Slagerij van Smeden

En ons privacy beleid.

Deze algemene voorwaarden en het privacy beleid (onder aan deze pagina te vinden) zijn van toepassing op de diensten die Slagerij van Smeden verleent aan de consumenten die gebruik maken van een Slagerij van Smeden spaarpas.

Met behulp van de Slagerij van Smeden spaarpas kunt u als klant bij uw aankopen verzilverbare elektronische punten sparen.
 

De algemene voorwaarden van het Slagerij van Smeden spaar systeem

§1. Spaarsysteem

Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke spaarpas, het begrip “spaarpas” omvat hierbij de fysieke spaarpas en de app voor Android en Iphone die aangeboden wordt, waarop door Slagerij van Smeden gratis spaarpunten worden geplaatst aan de hand van gedane aankopen vanaf € 1,-.
 

§2. Deelnemers

Iedere klant vanaf 18 jaar met een adres in Nederland kan deelnemen aan het spaarsysteem door het volledig invullen van een inschrijfformulier en het voldoen van een niet terugvorderbaar bedrag van € 2,50 voor de fysieke spaarpas of  € 1,50 voor een spaarpas via de loyalty app.
 

§3. Uitgifte spaarpunten

Bij aankoop van producten, kan de consument door middel van het laten bijschrijven van spaarpunten op zijn/haar Slagerij van Smeden spaarpas sparen voor kortingen of leuke producten. Hierbij geld: 1 Euro= 1 Punt. Afronding gebeurd op basis van het bedrag op de kassabon, hierbij wordt naar beneden afgerond op hele euro’s. Over bedragen waarbij u met cadeaubonnen, cadeaukaarten of met gespaarde korting betaald, ontvangt u geen punten. Als u de pas niet meeheeft kunnen wij helaas geen punten bijschrijven.

Een aankoop van € 9,99 levert u dan ook 9 punten op, ondanks dat u bij contant afrekenen € 10 moet betalen.

Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaarpunten op de Slagerij van Smeden spaarpas, met een waarde van meer dan 15 punten, kunnen wij tot correctie overgegaan.
 

§4. Verzilvering spaarpunten

De spaarpunten kunnen worden verzilverd voor de door ons aangeboden mogelijkheden die elders op deze website onder “Cadeaugids” te vinden zijn. De producten waarvoor u spaart worden aangeboden op basis van op=op. De enige uitzonderingen hierop zijn de kortingen van € 5,00 en € 10,00.

Bij het verzilveren van uw spaarpunten worden de punten direct afgeschreven.
Het is in de maand december niet mogelijk uw spaarpunten in te wisselen.
 

§5. Beëindiging deelname

Deelnemers zijn te allen tijden gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. De spaarpunten die bij beëindiging nog op uw spaarpas staan vervallen direct bij het verzoek van beëindiging van deelname. Bekijk onder op deze pagina in het privacybeleid hoe u uw deelname kunt beëindigen.

Ingeval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze consumentenvoorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat Slagerij van Smeden schade lijd, zijn wij gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen en hierbij het spaarsaldo te annuleren.
 

§6. Wijzigingen of beëindiging Slagerij van Smeden spaarpas

Slagerij van Smeden kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende consumenten zullen hierover via een nieuwsbrief en in de winkel ingelicht worden. Gespaarde punten kunnen in dit geval binnen een nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 4.
 

§7. Diefstal of verlies van uw spaarpas

In geval de Slagerij van Smeden spaarpas kwijtraakt door diefstal of verlies kunt u dit melden via info@slagerijvansmeden.nl, de gespaarde punten komen dan te vervallen. Deze punten kunnen op een nieuw aan te schaffen pas worden overgezet.
 

§8. Correspondentie

Correspondentie verband houdende met het spaarsysteem, evenals wijzigingen in uw gegevens kan worden gestuurd naar ons e-mailadres: info@slagerijvansmeden.nl of naar Slagerij van Smeden, Greatebuorren 43, 9036ME, Menaldum.
 

§9. Toepasselijk recht

Op de diensten die Slagerij van Smeden in het kader van het spaarpas programma aanbied aan de consument is Nederlands recht van toepassing.


§10 Salvatorische clausule

Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.
 

Het Privacy beleid van Slagerij van Smeden

Alle klanten van Slagerij van Smeden met een correspondentieadres in Nederland kunnen zich als kaarthouder na het invullen van een registratie formulier registreren. Voor deelname aan het spaarprogramma is registratie noodzakelijk. Dit levert u het voordeel op dat bij verlies van uw klantenkaart wij de mogelijkheid hebben uw oude saldo over te zetten naar een nieuwe kaart. Daarnaast kan Slagerij van Smeden u van tijd tot tijd informatie in de vorm van een nieuwsbrief sturen over onze producten of acties.

De door u ingevulde gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgenomen in een relatiebestand van Slagerij van Smeden. De gegevens uit deze databank zijn uitsluitend toegankelijk voor Slagerij van Smeden en worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt. Indien een deelnemer zijn gegevens wenst in te zien, te corrigeren, of niet langer opgenomen wil zijn in het relatiebestand, dan wel niet langer op prijs stelt informatie te ontvangen dan kan de deelnemer dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@slagerijvansmeden.nl

Bij een verzoek tot uitschrijving van het Slagerij van Smeden spaarsysteem dient u er rekening mee te houden dat wij uw klantenaccount binnen 5 werkdagen verwijderen. Dit betekend dat al uw gegevens (dus ook de gespaarde punten) worden verwijderd.

Deze algemene voorwaarden en dit privacy beleid zijn actief sinds: 1 September 2013